OGC: July 2021

IMPORTANT!

Ang Team GENUINE Training Library ay replays ng mga nakaraan na online group coaching session ng ating team. Mas mainam na bago mo panuorin ang mga replays na ito ay natapos mo na ang Sponsoring Bootcamp at ang Gfoxx Orientation

July: The Alphabet of Success


2021-07-03 Attitude by coach Jake Bughao

2021-07-10 Belief by coach Alfonso Lerios

2021-07-17 Celebration by coach Karl Serrano

2021-07-24 Determination by coach Daniel Santander

2021-07-31 Enthusiasm by coach RJ & Angelie